PREMIUM SPORT KFT. "Heavy Tools®- Joc de Valentine's Day"

 

 

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE CONCURSULUI

 

Premium Sport Ltd. (1037 Budapesta, Kunigunda útja 70/A, Budapesta, Ungaria, număr de înregistrare al societății: 01-09-888925, înregistrată la Tribunalul Comercial al Tribunalului din Budapesta) (denumit în continuare "Organizatorul") organizează o tragere la sorți pe site-ul de comerț online https://www.heavytools.ro în perioada 12 februarie - 14 februarie 2024 (denumit în continuare "JOC").

Extragerea și anunțarea rezultatelor: 15 februarie 2024, ora 13:00 online

 

DESCRIEREA CONCURSULUI

 

În timpul JOCULUI, pe pagina de Facebook Heavytools.ro se va publica o postare despre jocul:

 

Câștigă de de Valentine's Day!

JOACĂ și CÂȘTIGĂ un pulover fermecător!

 

Participați la concursul nostru pentru a câștiga 2 pulovere Heavy Tools® pentru tine și partenerul tău!

Cum poți participa?

Apăsați un like pe post!

Numește persoana iubită pe care dorești să o dăruiești cu perechea puloverului tău!

Spuneți-ne în secțiunea de comentarii dacă sărbătoriți Ziua Îndrăgostiților!

Durata Jocului: 12-14.02.2024

Tragere la sorți: 15 februarie 2024 13:00 online

Vă dorim mult noroc și un Valentine's Day fericit în avans pentru toți clienții noștri dragi!

 

CONDIȚII DE BAZĂ PENTRU PARTICIPARE

 

Jocul este deschis tuturor persoanelor fizice de cetățenie română majore care îndeplinesc pe deplin toate condițiile prevăzute în prezentul Regulament și care nu se află sub incidența niciuneia dintre condițiile de excludere din Joc (denumite în continuare "Jucător").

Următoarele persoane NU sunt eligibile pentru a participa la Joc: proprietarii direcți sau indirecți, directorii, angajații, agenții și rudele apropiate ale Companiei proprietarii, directorii, angajații, agenții și rudele apropiate ale altor companii direct implicate în desfășurarea Jocului (de exemplu, procesatorii de date). Orice persoană care afectează în vreun fel desfășurarea corectă a Jocului va fi descalificată. Compania nu va notifica Jucătorul cu privire la faptul excluderii.

 

TRAGEREA LA SORȚI

 

Tragerea la sorți va fi efectuată de către Promotor într-un sistem informatic închis, prin generarea aleatorie a unei extrageri după. Utilizatorul câștigător (denumit în continuare "Câștigătorul") va fi identificat după extragere. În cazul unor informații incomplete sau incorecte, dacă acestea sunt descoperite în timpul sau după JOC, JOCUL va fi anulat în ceea ce privește utilizatorul respectiv.

 

Câștigătorul va fi anunțat de către Promotor într-o nouă intrare în ziua extragerii, în cadrul evenimentului următor, după care câștigătorul va fi rugat să contacteze Promotorul prin mesaj privat. Termenii și condițiile exacte și termenul limită pentru revendicarea premiului vor fi comunicate, de asemenea, prin mesaj privat.

 

Promotorul nu va fi considerat responsabil pentru orice omisiune/eroare în datele personale furnizate de câștigător (de exemplu, scrierea greșită a numelui, adresa de livrare etc.). Numele câștigătorului va fi publicat și pe pagina de Facebook Heavy Tools.

 

În cazul în care Câștigătorul nu reușește să furnizeze informațiile necesare pentru livrarea/recepția Premiului în termen de 5 (cinci) zile de la notificare sau refuză să coopereze, Promotorul poate descalifica Câștigătorul din Joc și poate refuza să trimită Premiul.

 

PREMIUL, PRIMIREA PREMIULUI ȘI RĂSPUNDEREA ORGANIZATORILOR

 

2 pulovere din următoarele tipuri:

 

HARD roșu

DANBO roșu

Informații de preluare:

 

Cele 2 pulovere vor fi trimise câștigătorului, prin amabilitatea serviciului de curierat GLS, la adresa furnizată de acesta. Orice anunțuri care apar în presa scrisă sau electronică sau în altă parte în legătură cu premiul sunt doar ilustrative și pot fi diferite de cele care apar în anunțuri, în limitele stabilite în prezentul regulament.

 

Premiul nu este transferabil sau schimbabil în numerar înainte de acceptare.

 

Premiul va fi livrat după identificare în conformitate cu aceste Reguli.

 

De asemenea, Promotorul își rezervă dreptul de a suspenda, de a modifica termenii și condițiile premiului, chiar și cu efect retroactiv, sau de a rezilia premiul în orice moment, fără o notificare prealabilă a utilizatorului.

 

Promotorul nu va fi răspunzător pentru orice înregistrare incorectă sau falsă. Organizatorul își rezervă dreptul de a judeca corectitudinea înregistrărilor într-un alt format decât cel specificat.

 

Având în vedere caracterul gratuit al CONCURSULUI, utilizatorul nu poate pretinde în niciun caz despăgubiri pentru daune sau costuri din partea Organizatorului sau a unei terțe părți care acționează în numele acestuia.

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Prin participarea la CONCURS, utilizatorul își dă în mod expres consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale de către Promotor în conformitate cu Politica de confidențialitate a Promotorului.

 

Prin participarea la CONCURS, câștigătorii consimt ca Organizatorul să înregistreze gratuit datele lor cu caracter personal (nume, adresă permanentă) și să le prelucreze gratuit în scopul prezentului concurs și al documentației acestuia în sensul Legii CXVII din 1995 privind impozitul pe venitul persoanelor fizice (doar pentru decontarea impozitelor și obligațiilor aferente premiilor).

 

Datele furnizate în timpul JOCULUI vor fi stocate de către Promotor în calitate de operator de date pe durata desfășurării JOCULUI. În niciun caz datele personale stocate în acest mod nu vor fi folosite în alt scop decât cel al acestui JOC, iar baza de date care conține datele personale va fi ștearsă irevocabil la încetarea acestui JOC.

 

Organizatorul nu va transmite aceste informații către alte părți terțe. Organizatorul se angajează să prelucreze datele cu caracter personal ale participanților în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

ALTE DISPOZIȚII

 

 Deciziile Organizatorului de jocuri în legătură cu această OPȚIUNE sunt obligatorii și nu pot fi luate măsuri legale în legătură cu acestea. Organizatorul exclude posibilitatea ca utilizatorul să formuleze o pretenție împotriva Organizatorului, indiferent de motiv. Promotorul își rezervă dreptul de a anula sau de a suspenda JOCUL, de a refuza oricare sau toate premiile în cazul oricărei suspiciuni rezonabile de abuz sau de încălcare a termenilor și condițiilor JOCULUI, sau în caz de circumstanțe neprevăzute sau de forță majoră. Promotorul își rezervă dreptul de a amenda sau modifica acești termeni și condiții sau JOCURILE în sine, sub rezerva informării utilizatorilor. Promotorul are dreptul de a rezilia/anula unilateral JOCUL în orice moment.

 

Promotorul își rezervă dreptul de a descalifica orice jucător care beneficiază de pe urma utilizării necorespunzătoare a unui câștig. Acest lucru este la discreția Promotorului. Sabotarea deliberată a jocului prin utilizarea atacurilor va duce, de asemenea, la descalificare. În acest caz, nu va exista niciun drept de apel.

Promotorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a completa aceste reguli.

 

Desfășurarea și participarea la JOC vor fi guvernate de aceste Reguli. În cazul în care orice aspect nu este reglementat de aceste Reguli, se vor aplica mutatis mutandis dispozițiile relevante ale legislației în vigoare.

 

În cazul în care utilizatorul nu acceptă sau se opune oricărei prevederi din prezentele Reguli, acesta nu va avea dreptul de a participa la OPȚIUNI sau va fi exclus din OPȚIUNI.

 

Această promoție nu este în niciun fel sponsorizată, aprobată sau administrată de către Facebook sau asociată cu acesta.

 

 

 

9 februarie 2024.

 

 

 

Heavy Tools ® Premium Sport Ltd © Toate drepturile rezervate!